Jarní, podzimní a letní tábory v období od 16.7.2018 do 28.2.2021 realizujeme díky podpoře projektu z Operačního programu „Zaměstnanost“ Evropského sociálního fondu a od MPSV.

Jedná se o projekt „ Přívesnické tábory LMŠ Sedmikrásek“ – registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009703.

V rámci realizace projektu  usnadňujeme rodičům dětí předškolního věku a rodičům dětí na 1. stupni ZŠ návrat a působení na trhu práce, a to prostřednictvím příměstského tábora s celodenní péčí o děti během školních prázdnin v obci Babice nad Svitavou.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tábor20_1.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tábor20_2-1.png.

Přihláška na tábory – léto


Táborový provozní řád 2020


Aktuality