Denní program

 • 07:45 – 08:45 – příchod dětí do školky, volná hra
 • 08:45 – 09:15 – přivítání dětí, ranní rituál, odchod do lesa
 • 09:00 – 11:30 – pobyt v lese (programová náplň dle ročního, měsíčního a týdenního plánu průvodců), dopolední svačina
 • 11:30 – 11:50 – návrat k jurtě, umývání, příprava na oběd
 • 11:50 – 12:20 – pohádka
 • 12:30 – 13:00 – oběd
 • 13:00 – 13:15 – úklid po obědě, příprava na odpočinek
 • 13:15 – 14:30 – odpočinek (po pohádce se v některé dny oddělí předškoláci a probíhá předškolní příprava)
 • 14:30 – 15:00 – odpolední svačina
 • 15:00 – 16:45 – odpolední program

Předškolní příprava

Během září utváříme před-školáckou skupinku. Děti jsou motivovány k uvědomění si svého postavení v kolektivu (Jsme nejstarší. Umíme některé věci lépe. Brzo půjdeme do školy.) a k přebírání odpovědnosti. Svobodně si volí z úkolů, které je potřeba v během dne plnit (např. pomoc při roznášení oběda, příprava dřeva ke kamnům, pomoc při organizaci či pomoc mladším dětem).

Pro předškolní skupinku probíhá pravidelně 45-minutový blok zaměřený na:

 • rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností (cvičení a hry pro ohebnost a uvolnění prstů a zápěstí, správné držení tužky)
 • rozvoj předmatematických představ a základního počítání (využíváme přírodní pomůcky – dřívka, šišky, kamínky, kaštany)
 • rozvoj slovní zásoby a výslovnosti (říkadla, slabikování, rytmus, písničky, čtení náročnějších příběhů a jejich interpretace, poznávání písmen atd.)