Přístřeší

Děti v lesní školce tráví sice většinu času venku, ale i tak potřebují bezpečný úkryt před nepřízní počasí a útulné místo k odpočinku. Pro tento účel využíváme jednoduchý tradiční mongolský příbytek – jurtu. Jurta je dobře izolovaná proti chladu od země i proti větru a dešti. V jurtě se topí dřevem v jednoduchých kamnech, které tento prostor zvládnou rychle vyhřát na příjemnou teplotu. Kamna jsou vybavena ochrannou clonou zamezující popálení dětí.


Hygienické zázemí

Jako hygienické zázemí slouží maringotka přistavená vedle jurty, vníž se neachází dva oddělené prostory: kompostovací záchod a kuchyňka s tekoucí pitnou vodou. Maringotku vytápíme kouřovodem z jury.


Vybavení

V jurtě jsou pro děti k dispozici stohovatelné postýlky s matracemi, koberec a textilní podsedáky, potřeby pro stolování, věšáky a tašky s náhradním oblečením Ve chvílích společného tvoření a hry děti využívají škálu výtvarných potřeb, knih a didaktických pomůcek.


Zahrada

Jako přírodní herna a zdroj poznání slouží přírodní zahrada na pozemku u jurty. Děti mohou využívat bosý chodníček, domeček, pískoviště, bylinkovou spirálu, záhonek na zeleninu, venkovní kuchyňku. Na pozemku máme také postavené „týpí“ – které využíváme zejména při ranních kruzích.