logo

Zápis na školní rok 2019/20

Zápis do naší školky probíhá v termínu 2.-16. května. Své přihlášky můžete posílat poštou na adresu Babice nad Svitavou 162, 66401 Babice nad Svitavou, nebo je můžete přinést osobně do jurty. Lze tak učinit každý den v odpoledních hodinách (tj. 14:30-16:30). Aktuální přihlášky naleznete na našem webu v záložce Dokumenty. A hodnotící kritéria naleznete na webu v záložce Dokumenty - Školní řád - 2.2.Kritéria přijetí dítěte do LMŠ. 

Podporují nás