Stravování a pitný režim

Způsob stravování:

Ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu připravují dětem rodiče. Ranní svačinu jim dávají do batůžku. Odpolední svačinu, která se skládá výhradně z dostatečně trvanlivých potravin, ukládají na k tomu určené místo v jurtě. Obě svačiny jsou uloženy v pevném a dostatečně těsném obalu, neobsahují cukrovinky a předchází vzniku odpadů. Oběd připravují, dováží a vydávají rodiče, kteří zajišťují i mytí nádobí.

Tento způsob stravování vychází z výslovného přání rodičů, kteří odmítli hmotné zabezpečení svých dětí v podobě školního stravování, na které mají nárok. V případě, že by některý z rodičů o některé z jídel či všechna jídla v rámci školního stravování, na které má nárok, projevil zájem, využije LMŠ služeb stravovacího zařízení a školní stravu dle příslušné legislativy pro dítě bezodkladně zajistí. Pro tento účel má LMŠ uzavřenu smlouvu se stravovacím zařízením, které je schopno školní stravu poskytnout.

Pitný režim:

Rodiče dětem dávají do batůžku nádobu s nápojem, kterou dokáže dítě pohodlně otevřít i zavřít. V chladném období dává dětem přiměřeně teplý nápoj (tak, aby ho dítě mohlo pít bezprostředně po příchodu do LMŠ bez potřeby ochlazování) do termosky.

Průvodkyně během oběda zkontrolují pitný režim dětí a nádobu dle potřeby doplní (v chladném období přiměřeně teplým nápojem) či se na pitný režim dítěte s plnější nádobou více zaměří.

Rodiče zajišťují mytí nádoby před každým dnem, kdy je dítě ve školce.