Vedení

Pavel Obrdlík – předseda spolku

Tereza Motyčková – ředitelka

Veronika Obrdlíková – koordinátorka spolku


Naše průvodkyně

Tereza Motyčková

Tereza vystudovala obor Sociální činnost na Evangelické akademii v Brně a poté navázala studiem Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Absolvovala kurz kreslení pod vedením Ivana Štroufa, dále kurz Od osamělosti ke kontaktu pod vedením izraelského terapeuta Gila Arada a seminář Divadla Fórum pod vedením MgA. Zdeňky Kučerové. Při Evangelické akademii absolvovala seminář Mediace pod vedením JUDr. Aleny Brožkové.

Tereza o sobě: Lesní mateřskou školku Sedmikrásek jsem si vybrala především z toho důvodu, že vidím velký smysl a potenciál ve spojení dětí a přírody. Vzhledem k tomu, že se snažíme jako společnost z přírody spíše vydělit a separovat se od ní, vize zasazení dítěte do lesa, či přírody jako takové, a to i po dobu zimního času je pro mě něčím přirozeným a krásným, na čem bych se chtěla aktivně podílet. Mám za to, že příroda je skvělé a podnětné místo k učení, prožívání a poznávání sebe samého, ale i jiných lidí, nebo např. zvířecích bytostí.

K dětem chovám velký respekt a úctu a ke každému z nich přistuji jako ke svébytné lidské bytosti, která má svůj životní rytmus, potenciál, přání a sny. Proto nelze říci, že bych měla jednotný styl vedení pro všechny děti. Spíše se snažím nechat si dítě vyzkoušet si na vlastní kůži různé situace, zákon akce a reakce. Nechávám prostor, aby si dítě vyzkoušelo a testovalo své hranice, dovednosti, překonávalo svůj strach a překážky, a zároveň působím, jako bezpečné pole, kam se dítě může kdykoli vrátit.

„Děti jsou živé květy Země.“ Maxim Gorkij

Považuji se za tvora velmi zvídavého, spolehlivého, komunikativního, empatického, kreativního. Moc ráda se učím novým věcem a rozvíjím své schopnosti a dovednosti. Mám ráda tvoření všeho druhu, čtení, cestování, přírodu a turistické výlety, tanec. Ve volném čase se věnuji procházkám v přírodě, kreslení, či malování, józe, v zimním období snowboardingu. Chtěla bych se naučit lézt na umělé stěně a posléze i v přírodě. Na život se snažím dívat pozitivně, s důvěrou, lehkým náznakem ironie a humorem, který k nám přichází.


Erika Kneblová

Erika vystudovala farmacii na UK a později absolvovala kurz pedagoga volného času.

Erika o sobě: Těší mne být s dětmi a radovat se společně s nimi z jejich zvídavosti, objevů a přirozené radosti s jakou se pohybují v přírodě – bez zábran. Vnímám pobyt v přírodě jako naprosto přirozený, příjemný a obohacující a věřím, že pokud jej dětem umožníme, stane se trvalou součástí jejich života. Děti jsou pro mne okouzlující bytosti. Velmi si vážím jejich upřímnosti a spontánnosti. Mám ráda přírodu, svou rodinu, rodinná setkání, vůně, horský vzduch, písničky Zdeňka Svěráka, architekturu, výlety a spoustu dalších věcí.

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“ Antoine de Saint-Exupéry

Myslím, že to je to důležité, probudit v dětech touhu. 


Markéta Sléhová

Studovala bakalářský obor Speciální pedagogika předškolního věku na UPOL, absolvovala kurz Respektovat a být respektován. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro MŠ a Montessori pedagogiky III, ZdSem-MAMA – První pomoc zážitkem.

Markéta o sobě: Na gymnáziu jsem se začala zajímat o alternativní pedagogické směry, nejvíce mě v té době zajímala waldorfská pedagogika a myšlenky Rudolfa Steinera. Abych se tomu mohla věnovat, přihlásila jsem se na obor Speciální pedagogika předškolního věku, kde jsem měla možnost navštívit mnoho různých mateřských škol. V té době jsem se dozvěděla o lesních mateřských školách a velmi se mi jejich pojetí líbilo. Krátce jsem jako asistentka pedagoga pomáhala v lesní mateřské škole Sýkorka. Dva roky jsem vedla kurz jógy pro děti předškolního věku – byla to pro mě velmi intenzivní a příjemná práce s dětmi, ráda bych se k tomu ještě někdy vrátila. V době studia i po něm jsem nejdříve v ČR a později i v Londýně hlídala několik dětí předškolního věku. V Londýně se mi narodila dcera, o dva roky a pět měsíců později v Řícmanicích syn. S nimi navštěvuji téměř od narození Montessori programy pro rodiče s dětmi – díky tomu jsem se o pedagogiku Marie Montessori začala více zajímat. V současné době je mi velkou inspirací. V době, kdy jsme pro dceru hledali lesní MŠ, byla otevřena LMŠ Sedmikrásek a hned bylo jasné, kam budeme směřovat. Jsem velmi ráda, že může být dcera v péči tak skvělých průvodkyň, jaké Sedmikrásek má, a že s nimi mohu nyní pracovat i já. Mám ráda jógu a tanec, hudbu.. Zajímá mě přírodní medicína a aromaterapie. Veronika Obrdlíková

Veronika vystudovala magisterský obor Vychovatelství – Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport na UHK, později Předškolní a mimoškolní pedagogiku na SECR Jihlava. Absolvovala kurzy Respektovat a být respektován, ZdrSem-MAMA – První pomoc zážitkem, ALMŠ – Bezpečné riziko a další.

Veronika o sobě: U zrodu Lesní mateřské školy Sedmikrásek stojím od počátku a s radostí sleduji, jaký kus práce školka a spolek vykonal. Všechny naše 4 děti zde prožily nádherný kus dětství a mohu pozorovat, jak je lesní školka a jednotlivé průvodkyně obohatily. Z pozice dobrovolníka jsem se postupně přesunula k práci hospodářky a koordinátorky a nakonec také průvodkyně. Na dětech obdivuji lehkost bytí, nevyčerpatelnou zvídavost, schopnost přijímat bez výhrad přírodu, všechny její projevy a přirozený koloběh. Mým přáním je, aby si děti všechny poklidné a šťastné chvíle prožité v souladu s přírodou uložily v sobě a mohli z nich čerpat v nelehkých chvílích. Ve svém volném čase ráda posunuji své hranice…. při běhu.. na lyžích.. v přírodě… Zklidňuji se při józe, s dětmi se poznáváme při akrojóze. Mám ráda příběhy.

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život“. Čínské příslovíNaši spolupracovníci

……