logo

Naše průvodkyně

Naše průvodce si pečlivě vybíráme, protože jejich osobnost a jednání jsou pro děti tou největší inspirací. Je pro nás důležité nejen vzdělání, zkušenosti, schopnost empatie, respektu, komunikace a vnímavý přístup k dětem, ale také schopnost spolupráce a přispění k dobrému týmovému duchu. Každý průvodce má svébytnou a nezastupitelnou roli, společně tvoří tým, jehož úkolem je poskytovat dětem pocit jistoty a bezpečí, který je nezbytný pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. V zájmu dětí se snažíme o vytvoření stabilního, pevného týmu průvodců, kteří budou děti provádět s radostí a dlouhodobě.

 

V Sedmikrásku se dětem věnují tito průvodci:

TEREZA MOTYČKOVÁ

Tereza vystudovala obor Sociální činnost na Evangelické akademii v Brně a poté navázala studiem Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Absolvovala kurz kreslení pod vedením Ivana Štroufa, dále kurz Od osamělosti ke kontaktu pod vedením izraelského terapeuta Gila Arada a seminář Divadla Fórum pod vedením MgA. Zdeňky Kučerové. Při Evangelické akademii absolvovala seminář Mediace pod vedením JUDr. Aleny Brožkové.

Tereza o sobě: Lesní mateřskou školku Sedmikrásek jsem si vybrala především z toho důvodu, že vidím velký smysl a potenciál ve spojení dětí a přírody. Vzhledem k tomu, že se snažíme jako společnost z přírody spíše vydělit a separovat se od ní, vize zasazení dítěte do lesa, či přírody jako takové, a to i po dobu zimního času je pro mě něčím přirozeným a krásným, na čem bych se chtěla aktivně podílet. Mám za to, že příroda je skvělé a podnětné místo k učení, prožívání a poznávání sebe samého, ale i jiných lidí, nebo např. zvířecích bytostí.

K dětem chovám velký respekt a úctu a ke každému z nich přistuji jako ke svébytné lidské bytosti, která má svůj životní rytmus, potenciál, přání a sny. Proto nelze říci, že bych měla jednotný styl vedení pro všechny děti. Spíše se snažím nechat si dítě vyzkoušet si na vlastní kůži různé situace, zákon akce a reakce. Nechávám prostor, aby si dítě vyzkoušelo a testovalo své hranice, dovednosti, překonávalo svůj strach a překážky, a zároveň působím, jako bezpečné pole, kam se dítě může kdykoli vrátit.

"Děti jsou živé květy Země." Maxim Gorkij

Považuji se za tvora velmi zvídavého, spolehlivého, komunikativního, empatického, kreativního. Moc ráda se učím novým věcem a rozvíjím své schopnosti a dovednosti. Mám ráda tvoření všeho druhu, čtení, cestování, přírodu a turistické výlety, tanec. Ve volném čase se věnuji procházkám v přírodě, kreslení, či malování, józe, v zimním období snowboardingu. Chtěla bych se naučit lézt na umělé stěně a posléze i v přírodě. Na život se snažím dívat pozitivně, s důvěrou, lehkým náznakem ironie a humorem, který k nám přichází.

JITKA MOZOROVÁ

Jitka vystudovala bakalářský obor Rehabilitační-psychosociální péči o děti, dospělé na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích a poté magisterský obor Sociální práca na Fakultě sociálnéích studií MU v Brně. Prošla čtyřletým psychoterapeutickým výcvikem Taneční a pohybové terapie. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a kurzem telefonické krizové intervence a poradenství.

Jitka o sobě: Mám ráda květiny, tanec a babí léto. Jsem okouzlena dětskou zvídavostí, upřímností, touhou vše zkoumat a objevovat. Chci dětem pomáhat poznávat okolní svět tak, aby mohly růst s důvěrou, láskou a úctou k sobě i druhým. Těším se, že společně prožívaný čas s dětmi mi navrátí kus té mojí dětské duše. Těším se na přírodu a její proměny, které budeme společně pozorovat, na slavnostní i každodenní okamžiky. Mohu přinést svou jemnost a citlivost. S dětmi se budu věnovat hlavně pohybovým hrám, zpívání, pěstování bylinek a tvořivým činnostem. Přeji si žít jednoduše a spokojeně. Sním o argentinském tangu, windsurfingu a hře na klavír. Svým krédem "všechno je" si připomínám, že to nejdůležitější se děje a vzniká právě teď. 

ERIKA KNEBLOVÁ

Erika vystudovala farmacii na UK a později absolvovala kurz pedagoga volného času.

Erika o sobě: Těší mne být s dětmi a radovat se společně s nimi z jejich zvídavosti, objevů a přirozené radosti s jakou se pohybují v přírodě - bez zábran. Vnímám pobyt v přírodě jako naprosto přirozený, příjemný a obohacující a věřím, že pokud jej dětem umožníme, stane se trvalou součástí jejich života. Děti jsou pro mne okouzlující bytosti. Velmi si vážím jejich upřímnosti a spontánnosti. Mám ráda přírodu, svou rodinu, rodinná setkání, vůně, horský vzduch, písničky Zdeňka Svěráka, architekturu, výlety a spoustu dalších věcí.

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“ Antoine de Saint-Exupéry

Myslím, že to je to důležité, probudit v dětech touhu.                                            

MARKÉTA SLÉHOVÁ

Studovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika předškolního věku na UPOL, absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován.

Na gymnáziu jsem se začala zajímat o alternativní pedagogické směry, nejvíce mě v té době zajímala waldorfská pedagogika a myšlenky Rudolfa Steinera. Abych se tomu mohla věnovat, přihlásila jsem se na obor Speciální pedagogika předškolního věku, kde jsem měla možnost navštívit mnoho různých mateřských škol. V té době jsem se dozvěděla o lesních mateřských školách a velmi se mi jejich pojetí líbilo. Krátce jsem jako asistentka pedagoga pomáhala v lesní mateřské škole Sýkorka. Dva roky jsem vedla kurz jógy pro děti předškolního věku - byla to pro mě velmi intenzivní a příjemná práce s dětmi, ráda bych se k tomu ještě někdy vrátila. V době studia i po něm jsem nejdříve v ČR a později i v Londýně hlídala několik dětí předškolního věku. V Londýně se mi narodila dcera, o dva roky a pět měsíců později v Řícmanicích syn. S nimi navštěvuji téměř od narození Montessori programy pro rodiče s dětmi - díky tomu jsem se o pedagogiku Marie Montessori začala více zajímat. V současné době je mi velkou inspirací a ráda bych v budoucnu prošla i kurzem Montessori pedagogiky. V době, kdy jsme pro dceru hledali lesní MŠ, byla otevřena LMŠ Sedmikrásek a hned bylo jasné, kam budeme směřovat. Jsem velmi ráda, že může být dcera v péči tak skvělých průvodkyň, jaké Sedmikrásek má, a že s nimi mohu nyní pracovat i já. 
Mám ráda jógu a tanec, hudbu.. Zajímá mě přírodní medicína a aromaterapie.      

VENDULA TOMKOVÁ

Vendula vystudovala bakalářský obor Sdružená uměnovědná studia na Filozifické fakultě MU v Brně a poté magisterský obor Humanitní enviromentalistika na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Získala profesní kvalifikaci jako chůva pro děti do zahájení školní docházky a absolvovala kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových.

 Průvodkyni Vendi se před časem narodilo miminko, proto s ním nyní tráví veškerý čas. Máme ale slíbenou návštěvu, na kterou se děti i průvodkyně moc těší! Děkujeme za akčnost a vtip, které Venda dětem darovala.

Vendula o sobě: Dětství jsem strávila v jižních Čechách. V mých raných vzpomínkách se zrcadlí hladiny rybníků, vůně rozlehlých lesů plných mechových polštářů, hub a borůvek i průzračných vod jihočeských pískoven. Neméně silně na mě zapůsobil pobyt na sídlišti V.I.Lenina nebo hospodářský venkov Slovácka, odkud pochází má širší rodina.

Studium kultury, umění a posléze environmentalistiky v Brně jsem vyvažovala horskými výšlapy i stopem po krásách Evropy.

Při studiu jsem pracovala několik let jako ekologická poradkyně, což mě stále více obracelo k motivům neenvironmentálního jednání dospělých lidí. Řada výzkumů z oblasti chování a motivace lidí přitom ukazují, že největší vliv environmentální a ekologické výchovy lze uplatnit v předškolním věku.

Díky zkušenosti vlastního mateřství a kontaktu s širší skupinou kojenců, batolat i předškoláků jsem si uvědomila dar, který mi odkázal můj otec, jehož děti milovaly. Dokázal upoutat jejich pozornost a navázat velmi snadno komunikaci.

Po mateřské dovolené jsem se rekvalifikovala na chůvu pro děti do 6ti let na pedagogické škole v Litomyšli a absolvovala kurz Respektovat a být respektován.

Koncept manželů Kopřivových považuji za základní kámen zdravé společnosti. Respektovat druhé se naučí pouze ten, komu byl od narození respekt prokazován. Tak se také naučí respektovat potřeby své i potřeby druhých.

Pracovala jsem v lesní mateřské škole a účastnila se několika náslechů v různých LMŠ. Za největší přínos LMŠ považuji možnost pohybu dětí v exteriéru, malou, pro děti sociálně uchopitelnou skupinu, individuální přístup a respekt k vývojovým potřebám i individuálním zvláštnostem a možnost navázání osobního přátelského vztahu dítěte s průvodcem.

Ve své praxi se nechávám inspirovat waldorfskou pedagogikou, konceptem Respektovat a být respektován, ekologickou a environmentální výchovou pro MŠ, především pak zážitkovou pedagogikou a ekonarativním přístupem. Ráda také s dětmi hraji dramatické hry, zajímám se o jógu pro předškoláky a relaxační hry, artefiletiku a tvoření z přírodních a recyklovaných materiálů.

To hlavní, čím se však nechávám inspirovat jsou děti samotné, jejich spontaneita a hravost a potom les, řeč potoků, mechů, stromů a ptáků.

Sním o tom, že vychováme z našich dětí citlivé a přemýšlivé jedince, kteří budou spoluvytvářet společnost schopnou empaticky pečovat o Zemi.

Oblíbený citát: „Zemi jsme nezdědili od našich předků, máme ji půjčenou od svých dětí.“  Saint-Exupéry                              

ZUZANA HEGEROVÁ

Zuzka vystudovala primární pedagogiku na MU v Brně, učila v ZŠ v Ochozi a na Lesné, provázela děti i ve spřátelené lesní mateřské školce Dobroděj v Ochozi.

Zuzka provázela děti v LMŠ sedmikrásek v prvním roce provozu, poté následovala svoje děti do Waldorfské školy. Za čas a svoje nápady věnované Sedmikrásku, jí děkujeme. 

Zuzka o sobě: Jsem maminka tří dětí, se kterými jsem navštěvovala lesní školku Dobroděj na Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna. Děti jako průzkumníci lesa a já jako jejich průvodce lesem i na cestě. Učím se. Naslouchám lesu a všemu v něm. Učím se od dětí a poznávám tak sama sebe. Vystudovala jsem učitelství pro I. stupeň v Brně a moje praxe v oboru byla na malotřídní škole v Ochozi u Brna (3roky), po té na ZŠ Blažkova na Lesné v Brně (1 rok). Pracovala jsem rovněž v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné, kde jsem tvořila a vedla pořady pro děti spojené s výtvarnou dílničkou. Je mi blízká Montessorri pedagogika. Se svými dětmi jsem navštěvovala dopoledne pro maminky s dětmi v Montessorri centru v Řečkovicích. V Dobroději se ráda spoluúčastním při rituálech a slavnostech inspirovaných Waldorfem. Jsem ráda, že jsem mohla se svým mužem prožít kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Mezi mé záliby patří příroda, práce s intuicí, reiki, hudba, spontánní tanec, jóga, tvoření s dětmi, knihy, čajovna, aromaterapie a dětské masáže, divadlo, vaření, cestování. Ráda se nechávám obklopovat barvami, lehkostí a přírodními vůněmi. Jsem šťastná, mohu-li být v přítomnosti se svým mužem a dětmi. Je mi radostí, že mohu být tvořící u zrodu Sedmikrásku.

Slova se kterými souzním: “Učit druhé je připomínat jim, že vědí stejně jako vy…”  R.Bach

Podporují nás