Zápis proběhne od 2. do 13. května 2022 předáním či doručením přihlášky ředitelce LMŠ (viz. níže). Rodiče mohou před zápisem přijít na Den otevřené jurty 22. dubna od 17 hodin, nebo požádat o individuální setkání a prohlídku zázemí LMŠ, jsou vítáni! Kontaktujte nás prosím na telefon či e-mail (737336660, 7krasek@gmail.com).

Kritéria pro přijetí do LMŠ

Na přijetí dítěte do LMŠ není právní nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LMŠ na základě podané přihlášky, přičemž o přijetí rozhodne na základě následujících kritérií:

  • věk dítěte – 2 body za završený rok věku dítěte (v případě řádného zápisu v květnu věk dítěte k 1. 9. následujícího školního roku, v němž dítě nastoupí)
  • v LMŠ se vzdělává sourozenec dítěte – 6 bodů
  • dítě členů spolku LMŠ – 6 bodů
  • dítě se účastní aktivit spolku LMŠ (lesní klubík) – 2 body

Přihláška

Rodič vyplní a podepíše příslušný typ přihlášky – na www.sedmikrasek.cz/ke-stazeni/ jsou zveřejněny přihlášky pro běžnou docházku a pro povinné předškolní vzdělávání (platí také pro individuální vzdělávání), kterou poté přinese do schránky umístěné v zázemí LMŠ Sedmikrásek (u jurty), zašle na adresu spolku v listinné podobě či předá osobně ředitelce či zástupkyni ředitelky LMŠ. Součástí přihlášky je potvrzení od lékaře (netýká se dětí v povinném roce předškolního vzdělávání).

Vyhodnocení přihlášky

Přihláška bude vyhodnocena na základě výše uvedených kritérií a nejpozději do 30 dnů od jejího doručení obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte, nebo o jeho zařazení na čekací listinu.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání v LMŠ povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Rodič vyplní přihlášku pro povinné předškolní vzdělávání a zakroužkuje, že bude své dítě vzdělávat individuálně.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

–          jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

–          uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

–          důvody pro individuální vzdělávání dítěte.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *