Zápisy na školní rok 2020/21 budou probíhat bez dětí i zákonných zástupců a to ve dnech od 2. května 2020 do 16. května 2020.


Přihlášku si můžete stáhnout zde: přihláška

Pakliže máte předškoláka, využijte přihlášku určenou právě jemu: přihláška předškolák


Vyplněnou přihlášku k nám můžete dopravit několika způsoby:

  1. Do datové schránky školky
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. Poštou (Babice nad Svitavou 162)

Jelikož ale stále probíhá nestandardní bezpečností situace, vláda Vás prosí, abyste se svými dětmi nechodili ke svému obvodnímu lékaři pro potvrzení do přihlášky! Ale odevzdali přihlášku bez tohoto potvrzení s Vašim čestným prohlášením v následujícím tvaru: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu, podpis zákonného zástupce. A poslali v příloze vyfocený nebo oskenovaný očkovací průkaz dítěte.


Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na emailu 7krasek@gmail.com.