Termín zápisů pro individuální vzdělávání je stanoven od 2.5.2020 do 16.5.2020.


Přihlášku pro předškoláka naleznete přímo zde – přihláška předškolák


Vyplněnou přihlášku nám zašlete na adresu Sedmikrásku – LMŠ Sedmikrásek, z.s., Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou.

Rodičům přihlášených dětí poskytneme materiály, ve kterých se seznámí s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Ověřování dosahování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem a pozorováním dítěte při zadané činnosti (vše v rozsahu do 30 minut). Ověřování se bude konat pouze jednou, a to 1.sobotu v listopadu (řádný termín) a 3. sobotu v listopadu (náhradní termín) v zázemí naší školky.


Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na emailu 7krasek@gmail.com.