Sedmikrásek je lesní mateřská školka v Babicích nad Svitavou. Od září 2015 provázíme a inspirujeme děti ve věku 3 až 6 let. Většinu času prožíváme s dětmi v přírodě a objevujeme krásy Krasu.


NAŠE POSLÁNÍ:

Jsme společenství rodičů, dětí a pedagogů, které vytváří bezpečný prostor k harmonickému rozvoji dětí. Provázíme děti lesem, mezilidskými vztahy i vlastním nitrem a vědomě je vedeme k ohleduplnosti, radosti z poznávání a svobodě myšlení.


NABÍZÍME:

  • laskavou a respektující péči dětem od 3 do 6 let zaměřenou na harmonický rozvoj dětské osobnosti a s důrazem na individuální potřeby každého dítěte.
  • vedení dětí v lásce k lásce, poznání sebe sama, respektu k sobě, druhým a přírodě, ke svobodě, odpovědnosti a vědomému žití.
  • skupinu nejvíce 15 dětí, kterou provází 2 zkušené, citlivé a respektující průvodkyně.
  • 5 dní v týdnu od 8:00 do 16:30.
  • pestrý a vyvážený program v naší přírodní zahradě a přilehlém lese se zázemím ve vytápěné jurtě s toaletou a tekoucí pitnou vodou.
  • podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, poznání a ochrana přírody, předškolní příprava)
  • oběd dle zásad zdravé výživy s ohledem na individuální potřeby dětí
  • příznivé ceny školkovného.

Jsme členem ASOCIACE LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

http://www.lesnims.cz

Projekt „Zázemí a přírodní zahrada pro lesní mateřskou školu Sedmikrásek realizujeme v období 2019 – 2021. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Na tento projekt přispěla také Obec Babice nad Svitavou.

https://www.mzp.cz/


AKTUALITY:


PODPORUJÍ NÁS: